CTP

CTP

4300

Виготовлення пластин здійснюється на високошвидкісному обладнанні Heidelberg Topsetter 102 PF та Screen PlateRite 4300, яке дозволяє виводити СТР-пластини форматом від 450х370 до 1160х940.

Якість пластин, що використовуються, забезпечує можливість виводу зображень з лініатурою растру до 240lpi, а також використання гібридного растру!uslugi_ts

CTP-пластини виготовляються з системою приладки Bacher 425 та 780 (див. мал.)

 

Одночасно з СТР-пластинами ПОЛІГРАФСЕРВІС готовий надавати такі додаткові послуги:

 • кольоропробу формату А3 того ж файлу, що виводився. Вона допоможе дизайнеру проконтролювати якість підготовки файлу та друкарю правильно виставити колір в друкарській машині.
 • jpg-файл — на затвердження, що має виводитись на СТР-пластину. В даному файлі будуть збережені всі трепінги та накладання кольорів, які можна перевірити по каналам в Adobe Photoshop.

Короткий перелік переваг СТР-пластин в порівнянні з пластинами, виготовленими аналоговим способом:

1. Якість

 • Чітка, стабільна точка правильної форми, що забезпечує більш плавні градієнти, рівномірні растри та мінімальне розтискування фарби в друкарському процесі.
 • Нівелюється ймовірність отримання насвіченої пластини з артефактами, властивими аналоговому процесу: пил, подряпини, нерівномірність растру та ін.

2. Швидкість

 • СТР-пластини, отримані замовником, відразу готові до друку.

3. Економія

 • Вартість виготовлених СТР-пластин менша від вартості фотовиводу та аналогових пластин!
 • Зображення центрується не відносно пластин, а відносно приладних отворів,
  що забезпечує значну економію часу та паперу на приладку при друкуванні.
  Відповідно один друкар за зміну отримує можливість виконати більшу кількість замовлень.
 • Скорочується одне робоче місце — насвітника офсетних пластин.

Вимоги до підготовки файлів для СТР